SA 8000 Belgesi
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı Belgesi ;

SA 8000, dünya genelindeki şirketler tarafından kabul edilmiş bir kurumsal sosyal sorumluluk yöntemidir. Uluslararası Sosyal Sorumluluk Kurulu (SAI) tarafından 1997 yılında hazırlanmış ve yayınlanmıştır. SA 8000 standartı, tüm şirketlerin kabul edilebilir sosyal sorumluluk uygulamalarını benimsemeleri ve geliştirmeleri için bir sınır belirler.

 

Sa 8000, Dört Ana Bölümden Oluşur:

 

Bölüm, SA 8000 standardının amacını ve kapsamını açıklar.

Bölüm, normatif unsurlar ve yorumları içerir. Bu kısımda, firmaların standarda uyum sağlamak için uygun yasal düzenlemelerin bir listesi sunulur.

 

Bölüm, tanımlar bölümüdür. Bu bölümde, standartta yer alan "çocuk", "çocuk işçi", "alt yüklenici" gibi kavramların tanımları verilir.

Sosyal Sorumluluk Gereksinimleri: Standardın dördüncü ve son bölümünde, işletmelerin SA 8000 standardına uyum sağlamak için karşılamaları gereken ihtiyaçlar belirtilir.

 

Standardın en önemli bölümü olan 4. Bölüm'de, işletmelerin uyması gereken dokuz şart sıralanmıştır:

 

a. Çocuk işçiler: İşletmelerin 15 yaş altı çocukları işe almaları yasaklanmıştır. Okul çağındaki gençler için (örneğin lise öğrencileri), çalışma saatleri okul saatleriyle çakışmamalıdır.

 

b. Zorla işçi çalıştırma: Hiç kimse kendi rızası olmadan çalıştırılamaz. İş saatleri bitiminde, tüm çalışanlar iş yerinden ayrılma hakkına sahiptir ve zorla tutulamazlar.

 

c. İş sağlığı ve güvenliği: İşletmeler, çalışanlar için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak ve olası iş kazalarını önlemek için gerekli önlemleri almalıdır. Çalışanlara gerekli eğitimleri verilmeli ve içilebilir temiz su sağlanmalıdır. İşletmeler, çalışanların işle ilgili koruyucu ekipmanları kullanmalarını sağlamalıdır.

 

d. Ayrımcılık: İşletmeler, cinsiyet, ırk, din, milliyet gibi ayrımcılık kriterlerini temel alan uygulamalardan kaçınmalıdır. Ayrıca hamilelik testi gibi testler yapmak yasaktır.

 

e. Disiplin uygulamaları: Disiplin uygulamaları esnasında çalışanlara saygılı şekilde davranılmalıdır. Çalışanlara hiçbir şekilde insanlık dışı fiziksel cezalar verilemez, ceza amacıyla sözlü hakarette bulunulamaz.

 

f. Çalışma süreleri: İşletmenin faaliyet gösterdiği sektöre uygun olarak yasalara uygun şekilde düzenlenmelidir. Her ne sebeple olursa olsun, haftalık çalışma süresi 48 saatten fazla olmamalıdır. Ayrıca işletmenin bulunduğu ülkede geçerli olan resmi tatil günlerinde çalışanlar izinli kabul edilmeli ve çalıştırılmamalıdır.

 

g. Maaş ve ücretler: İşçilere fazla mesai haricinde verilen maaş ve ücretler, işçinin temel gereksinimlerini karşılayacak seviyede olmalı ve işletmenin bulunduğu ülkede tanımlanmış bir asgari ücret varsa kesinlikle bu asgari ücretin altında olmamalıdır. Standart, işçilerin ücretlerinden disiplin cezası gibi nedenlerle kesinti yapılmasını da yasaklamaktadır.

 

h. Sendikaya üye olma ve toplu sözleşme hakkı: Çalışanlar kendi istekleriyle sendikaya üye olma ve toplu sözleşme yapma hakkına sahiptir. İşletmenin bulunduğu ülkede sendika kurmanın yasak olması durumunda, işletme çalışanlara kendi temsilcilerini seçme hakkını sağlamalıdır.

 

i. Yönetim sistemi: İşletmeler, SA 8000 standardına uygun kalite yönetim sistemi kurmak zorundadır. Bu madde daha çok SA 8000 belgesi almak isteyen işletmelerin nasıl bir yönetim sistemi kurması gerektiği konusunu anlatmaktadır.

 

SA 8000 standardı görece yeni bir standarttır. Dünya genelinde toplam 3490 adet işletme SA 8000 uyum belgesine sahipken, ülkemizde ne yazık ki sadece 9 adet işletme bu belgeye sahiptir. Ülkemizdeki işletmelerin de aslında çalışanlarına sağlamaları gereken asgari hakları içeren bu standarda uyum sağlayacak düzenlemeler yapmaları ve SA 8000 belgesi almaları tüm toplumun iyiliği için faydalı olacaktır.

 

    SA 8000 Belgelendirmesi talep ediyorsanız, firmamızı SA 8000 Belgesi Alımı konusunda arayabilirsiniz. SA 8000 Belgesi veren firmalar hakkında daha detaylı bilgi için 0232 364 49 03 no.lu telefondan ulaşabilirsiniz. 

HAKKIMIZDA
KAYRA PATENT ULUSLARARASI
BELGELENDİRME HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ
İmbatlı Mah. Anadolu Cad. No:312 Kat:3 Daire:6
(Grand Corner Plaza) Karşıyaka/İzmir
Telefon:0 (232) 364 49 03
KAYRA-WEB Servisi
KAYRA-WEB Servisi
HAKKIMIZDA
KAYRA PATENT ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Anadolu Cad. No:340 Sarıbeyoğlu Apt. K:8 D:38
Karşıyaka İzmir
Telefon:0 (232) 364 49 03
KURUMSAL
Ana Sayfa
Kurumsal
İletişim
Belge Ara
AKREDİTASYON
NAC Akreditasyon
KAYRA-WEB Servisi
.