Basınçlı Ekipman CE Belgesi ;
    Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği - CE Belgelendirmesi

    Basınçlı ekipman direktifi 97/23/EC (PED) ile bağlantılı olarak, genellikle 200 bar'lık bir basınç sınırından bahsedilir. Ancak bu sınır, basınç sensörlerini, basınç vericilerini ve basınçlı ekipmanları piyasaya süren üreticiler ve/veya şirketler için ne anlama geliyor? Genel olarak, ölçülecek ortamın türüne (gaz, sıvı, zararlı madde) bağlı olarak, basınç ölçüm cihazlarının basınç aralığına ve hacmine bağlı olarak farklı gereksinimlere tabi olduğu söylenebilir.

Ortam bilinmiyorsa, basınç ölçüm cihazlarını konservatif olarak, yani zararlı gaz ve sıvı ortamlar için de bir basınç kanalı ve < 0,1 l iç hacimle tasarlamak en iyisidir. 200 bar'a kadar basınçlı ekipmanın genellikle “İyi Mühendislik Uygulamaları” (GEP) kurallarına göre tasarlanması ve üretilmesi yeterliyken, 200 bar'dan itibaren basınçlar için bir uygunluk değerlendirme prosedürü kullanılmalıdır; bir “dahili üretim kontrolü” olmalıdır.

200 bar'dan itibaren basınçlar için, diğer şeylerin yanı sıra, basınç dayanımının kanıtı olarak bir basınç testi gerektiren PED Ek I'in temel güvenlik gereksinimlerinin karşılanması da gereklidir. Bir AT Uygunluk Beyanı hazırlanmalı ve alet CE ile işaretlenecektir. Her durumda, ayrıntılar PED'in orijinal metninde aranmalı, bu direktifin yorumlanmasına ilişkin bilgiler ise PED kılavuzlarında bulunabilir. İşte en önemli kilit noktalar:

    Bu Yönetmelikde en üst sınırda izin verilen PS basıncı 0,5 bar’dan büyük olan basınçlı ekipmanların ve komponentların tasarım, üretim ve uygunluk değerlendirmesi şartlarını kapsamaktadır.
    Bu Yönetmelik, 0,5 bar veya daha yüksek PS basıncına sahip basınçlı ekipmanların ve komponentlerin tasarımı, üretimi ve uygunluğunun değerlendirilmesi için gereken şartları kapsar.

    Aşağıdaki hususlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır:

    Boru hatları, montajı, boru sistemleri ve müştemilat malzemeleri gibi herhangi bir akışkan veya maddeyi tesislerden taşıyan ekipmanlar, ancak basınç düşürme istasyonları veya kompresyon istasyonlarındaki Standard basınç ekipmanları yönetmelik kapsamındadır.

    Suyun tedarik, dağıtım ve boşaltımı için kullanılan şebekeler ve ilgili ekipmanlar, basınçlı sıvı taşıma boruları, basınç tünelleri, hidroelektrik tesisler için basınç şaftı ve ilgili özel aksesuarlar, Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği'nin (87/404/AT) kapsamına girer.

Aerosol Kaplar Yönetmeliğinin (75/324/AT) kapsadığı ekipmanlar,

    Aşağıdaki Avrupa Birliği direktifleri veya eşdeğer Türk Mevzuatı ve onların ekleri tarafından araçların fonksiyonları için belirlenmiş olan ekipmanlar:

Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (70/156/AT),
Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği (74/150/AT),
İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (92/61/AT),
Bu Yönetmelik, 9 uncu madde de bulunan ve Kategori I’den yüksek olmayacak şekilde sınıflandırılmış ve aşağıdaki Avrupa Birliği Direktifleri veya

Eşdeğer Türk Mevzuatı tarafından kapsanan malzemeler:
Makine Emniyeti Yönetmeliği (89/392/AT),
Asansör Yönetmeliği (95/16/AT),
Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (73/23/AT),
Tıbbı Cihaz Yönetmeliği (93/42/AT),
Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT),
Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT),
Avrupa Birliğini oluşturan Roma Antlaşmanın 223 (1) (b) maddesi tarafından kapsanan askeri ekipmanlar,
Yanlış kullanım sonucunda radyoaktif emisyona sebep olabilecek özellikle nükleer amaçlı kullanım için tasarlanan unsurlar,
Petrol gaz veya jeotermal keşif ve sondaj endüstrisinde, kuyu basıncını içermek ve kontrol etmek için amaçlanan yeraltı depolamasında kullanılan kuyu kontrol ekipmanı kuyu başı, patlama önleyiciler, boru manifoldları ve bunların tüm ekipmanları,
Basıncın belirgin bir tasarım faktörü olmadığı statik ve dinamik işlevsel etkileri veya diğer işlevsel etkileri karşılayabilecek yeterli dayanıklılık, rijitlik veya stabiliteye sahip olan buna uygun olarak malzemesi seçilmiş, boyutları belirlenmiş ve üretilmiş mahfazaları ve makineleri kapsayan ekipman,
Türbin ve içten yanmalı motorlar dahil olmak üzere motorlar,
Buharlı motorlar, gaz/buhar türbinleri, turbo jeneratörler, kompresörler, pompalar ve işletici cihazlar,
Fırın soğutma sistemleri dahil sıcak hava geri kazanıcıları, toz emiciler ve sıcak fırın egzoz gazı temizleyicileri dahil olmak üzere sıcak fırınlar ve fırın soğutma gaz değiştiriciler, eritme, yeniden eritme ve gazını alma, çelik ve demirsiz maden döküm tepsileri dahil olmak üzere doğrudan tavsiye döküm ocakları,
Şartel kontrol ünitesi, transformatör gibi yüksek gerilim ekipmanları ve dönen makineler için mahfazalar,
Aktarma sistemleri (örneğin: elektrik ve telefon kabloları) muhafazası için basınçlı borular,
Gemiler, roketler, uçaklar ve hareket edebilir deniz birimleri, ayrıca tekne üzerinde kullanılmak veya bunların hareketini sağlamak üzere tasarlanmış ekipmanlar,
Esnek muhafazadan oluşan basınçlı ekipman. Örneğin; taşıt lastikleri, hava yastıkları, oynamak için kullanılan toplar, şişme bot ve diğer benzeri basınçlı ekipmanlar,
Egzoz ve emme susturucuları,
Son tüketim için karbonatlı içecekler şişe veya teneke kutular,
PS.V değeri 500 bar.l'dan fazla olmayan ve izin verilen maksimum basıncı 7 bar'ı geçmeyen, içeceklerin dağıtım ve nakliyesi için tasarlanmış kaplar,
ADR, RID, IMDG ve ICAO anlaşmaları tarafından kapsanan ekipmanlar,
Sıcak su ısıtma sistemindeki radyatör ve borular,
Sıvının üzerindeki gaz basıncı 0.5 bar dan fazla olmayan sıvıları depolamak için tasarlanmış kaplar.
HAKKIMIZDA
KAYRA PATENT ULUSLARARASI
BELGELENDİRME HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ
İmbatlı Mah. Anadolu Cad. No:312 Kat:3 Daire:6
(Grand Corner Plaza) Karşıyaka/İzmir
Telefon:0 (232) 364 49 03
KAYRA-WEB Servisi
KAYRA-WEB Servisi
HAKKIMIZDA
KAYRA PATENT ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Anadolu Cad. No:340 Sarıbeyoğlu Apt. K:8 D:38
Karşıyaka İzmir
Telefon:0 (232) 364 49 03
KURUMSAL
Ana Sayfa
Kurumsal
İletişim
Belge Ara
AKREDİTASYON
NAC Akreditasyon
KAYRA-WEB Servisi
.