FÜK Fabrika Üretim Kontrol Sertfikası;
KAPI PENCERE SİSTEMLERİ (FÜK) FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ

CE İŞARETLEMESİ ?

Gümrük Birliği ve Malların Serbest Dolaşımı

Unutulmaması Gereken En Önemli Etken ise CE işareti gönüllülük esasına bağlı değil yasal zorunluluktur.

TS EN 14351-1: 2006

Pencereler ve Kapılar - Mamul Standardı
Performans özellikleri - Bölüm 1:
Pencereler ve Yaya Geçişine Uygun Hazır Dış Kapılar

Şubat 2010
Tüm pencere üreticileri bu tarihten itibaren bu standarda göre CE işaretlemesi yapmak zorundadır.

TS EN 14351-1 standardına göre pencerelerin uygunluk onay düzeyi sistem 3’tür. Buna göre Yetkilendirilmiş Kuruluş (NB) ve Üretici Firmanın sorumlu oldukları kısımlar şöyledir.


İlk Tip Testleri

İlk Tip Testleri, ürünün TS EN 14351-1 standardına uygunluğunu göstermek amacıyla yapılmaktadır.  Bu testler onaylanmış bir laboratuar tarafından yapılmalıdır.

Fabrika Üretim Kontrolü (FÜK)
Üretici, fabrika üretim kontrolü (FÜK) sisteminin etkin bir şekilde organize edilmesinden sorumludur.
FÜK deki görev ve sorumlulukların dokümante edilmiş, kayıt altına alınmış olması ve sürekli şekilde uygulanması gerekmektedir.
CE Teknik Dosya Oluşturma
Fabrika Üretim Kontrolü (FÜK)

HER BAYİDE YAPILACAK FÜK KAPSAMI
;
Başlangıç tip deneyi sonuçları raporları (onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen),
Ekipman kontrolü ve kayıtları
Ham madde ve komponentler
İzlenebilirlik zincirinin oluşturulması
Kalite kontrol ve uygun olmayan ürünün kontrolü
Malzeme ve proses kontrol sisteminin kurulması
Tasarıma ait çizimler,
Teknik Dosya İçeriği
Teknik Dosyada Bulunması Gerekenler,
Üretim prosesi tanımı ve kontrolü
Ürün testleri ve değerlendirilmesi
Ürün/üretim prosedürüne ilişkin bilgiler,
Ürüne ait genel tanımlama,
Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi,
Ürünün ilgili direktifte öngörülen temel gerekleri karşılaması için gerekli kalite faktör değerleri,
Ürünün test belge ve raporları, muayeneler,
Varsa kalite yönetim sistemi belgesi ve/veya fabrika üretim kontrolü dokümantasyonu (Mevcut bir kalite yönetim sistemi, fabrika üretim kontrolünün tüm gerekliliklerini karşılamaktadır.)
CE işareti yalnız ürünü pazara kullanılabilir halde (son şekli verilmiş) sunan kuruluş tarafından yayınlanabilir (son üretici veya ithalatçı).

Buna göre tüm üretici bayiler ürettikleri pencerelerde kendi CE işaretini kullanmaları gerekmektedir.

Yüksek Test ve Fabrika Üretim Kontrolü Maliyetleri
Üretici bayiler için zorunlu ve yüksek maliyetli İlk Tip Testi (ITT) mali imkânlarını zorlayacaktır.
Ayrıca daha sonra bayiler, zorunlu olan Fabrika Üretim Kontrolü (FÜK) yapılmasında sistem bilgisi ve ek dokümantasyon ihtiyacına cevap veremeyebilirler.
Sistem kurulumu için bilgi ve insan kaynakları yetersiz olabilir.

PGD - Piyasa Gözetimi ve Denetimi


Türkiye’de yapı malzemeleri direktifi kapsamında yetkili kuruluş - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Denetim yerleri

Üretim, depolama ve montaj yerleri
Satış noktaları
Uygulama yerleri (şantiye v.b.)
Şikayet ve ihbar durumunda üretim yeri
Uygunsuzluk durumunda üretim yeri

PİYASA GÖZETİMİ DENETİMİ ve YAPTIRIMLAR


Bayındırlık Bakanlığın piyasa gözetimleri ve denetimi esnasında uygun olmayan CE işaretlemesi söz konusu olduğunda üretici bayi ve sistem sahibi ana üretici müşterek sorumluluk taşımaktadırlar.
4703 sayılı kanuna göre yaptırımlar şu sıralama ile yapılmaktadır:
Uyarı (kuruluşlar belirlenen süre içinde gerekli düzeltme yapmalıdırlar)

5.000 ile 50.000 arası para cezası
Piyasadan mal toplatma
Piyasaya arzın yasaklanması

HAKKIMIZDA
KAYRA PATENT ULUSLARARASI
BELGELENDİRME HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ
İmbatlı Mah. Anadolu Cad. No:312 Kat:3 Daire:6
(Grand Corner Plaza) Karşıyaka/İzmir
Telefon:0 (232) 364 49 03
KAYRA-WEB Servisi
KAYRA-WEB Servisi
HAKKIMIZDA
KAYRA PATENT ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Anadolu Cad. No:340 Sarıbeyoğlu Apt. K:8 D:38
Karşıyaka İzmir
Telefon:0 (232) 364 49 03
KURUMSAL
Ana Sayfa
Kurumsal
İletişim
Belge Ara
AKREDİTASYON
NAC Akreditasyon
KAYRA-WEB Servisi
.