Makina CE Belgesi  ;

   Makina CE Belgesi Sertfikasyonu; 

   Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/EC Machinery Safety Directive) - CE Sertfikasyon 

 

   Bu Yönetmelik, altta belirtilen ürünler hariç, makineler ve emniyet parçalarını kapsar. Ayrıca bu Yönetmelik, makineler ile emniyet parçalarının hatalı veya yanlış çalışma durumlarında, bunların etkisine maruz kalan insan güvenliğine ve sağlığına yönelik riskleri ortadan kaldırmaya yönelik bir güvenlik fonksiyonunu yerine getirmek üzere satışa arz edilen emniyet parçalarınıda da kapsar.

 

   Kapsam dışında olan makineler ve emniyet parçaları aşağıdaki listede belirtilmiştir.

 

 • Yüklerin kaldırılması ve indirilmesi için kullanılan makineler hariç, güç kaynağı sadece CE Belgesi doğrudan uygulanan kol gücü olan makineler,
 • Hasta ile doğrudan temas eden tıbbi kullanım amaçlı makineler,
 • Fuar alanlarında ve/veya eğlenCE Belgesi parklarında kullanılan özel makineler,
 • Buhar kazanları, tanklar ve basınçlı kaplar,
 • Özellikle nükleer amaçlar için tasarımlanmış veya hizmete konulmuş ve bozulmaları halinde radyoaktivite yayan makineler,
 • Bir makinenin parçasını teşkil eden radyoaktif kaynaklar,
 • Ateşli silahlar,
 • Benzin, mazot, parlayıcı sıvılar ve tehlikeli maddeler için depolama tankları ve boru hatları,
 • Sadece CE Belgesi yolcuların hava veya karayolu, demiryolu veya su yolu şebekeleriyle taşınmasına mahsus araçlar ve bunların römorkları ile eşyanın hava ve kara yolu veya demiryolları ve su yolları şebekeleriyle taşınması için tasarlanmış araçlar ve bunların römorkları. (Maden çıkarma sanayinde kullanılan araçlar kapsam dışı değildir.),
 • Denizde hareket eden vasıtalar ve seyyar açık deniz tertibatları ile bunların üzerindeki teçhizatlar,
 • Teleferikler dahil kişilerin kamuya açık veya özel taşınmalarına mahsus kablolu taşıma hatları,
 • Tarım veya orman traktörleri (74/150/AT - Tekerlekli Tarım ve Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliğinde tanımlanan),
 • Özellikle askeri amaçlarla veya emniyeti sağlamak amacıyla tasarlanmış ve inşa edilmiş makineler,
 • 15 dereceden daha fazla bir eğimle yerleştirilmiş sabit raylar arasında hareket eden bir kabine sahip insan ve eşyaların taşınmasına mahsus asansörler ile madenlerde kullanılan cevher asansörleri, tiyatro asansörleri ve insan ve/veya yük kaldırmak için kullanılan şantiye asansörleri,
 • Üzerlerinde küçük dişlilerin hareket ettiği ray kullanan insan taşıyıcı araçlar.
 • Makineler veya emniyet parçaları için, bu Yönetmelikte atıfta bulunulan risklerin kısmen veya tamamen özel yönetmelikler kapsamında yer alması halinde, bu Yönetmelik, risklere karşı bu tür makinelere veya emniyet parçalarına uygulanmaz.
 • Makineler için, risklerin esas itibariyle elektrikten kaynaklandığı durumlarda, bu tür makineler, münhasıran "Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (73/23/AT)" kapsamına girer.

 

   Makina Emniyet Yönetmeliği (2006/42/EC Direktifi), en az bir parçası hareket eden, muhtelif parça ve gruplardan oluşan ve malları işlemeye, taşımaya yada ambalajlamaya yarayan bütün makinalar ile arıza veya kötü çalışma koşullarında bunların etkisine maruz kalan canlıların güvenliğine ve sağlığına yönelik riskleri önlemeye yönelik bir güvenlik fonksiyonunu yerine getirmek üzere piyasaya sunulan emniyet teçhizatlarını içerir.

 

   Makinalar ya da emniyet teçhizatları için, bu Yönetmelikte (direktifte) atıfta bulunulan risklerin belli bir kısmının ya da tamamının özel topluluk direktifleri kapsamında yer alması halinde makina direktifi, oluşabilecek risklere karşı bu tür makinalar için ya da emniyet teçhizatları için uygulanmamaktadır.

 

   Makinalar için, meydana gelebilecek risklerin temeli itibariyle elektrikten kaynaklandığı durumlarda, bu tür makinalar, özellikle 2006/95/AT sayılı Alçak Gerilim Cihazları Yönetmeliği kapsamına girer. Bir ürüne birden fazla yeni yaklaşım direktifi uygulanıyor olabilir. Bu durumda Makina Direktifinin birinci maddesinin dördüncü ve beşinci alt bölümleri uygulanmadıkça, ürün ilgili bütün direktiflerin gereklerine uygun olmak zorundadır.

 

    Makine CE Belgesi konusunda QRS Belgelendirme firmasını arayabilirsiniz. Makine CE Belgesi konusunda destek almak için alanında uzman ekibimizi aramaktan çekinmeyiniz. Makine CE Belgesi Talepleriniz ve Makine CE Belgesi veren firmalar için 0232 364 49 03 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

 

HAKKIMIZDA
KAYRA PATENT ULUSLARARASI
BELGELENDİRME HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ
İmbatlı Mah. Anadolu Cad. No:312 Kat:3 Daire:6
(Grand Corner Plaza) Karşıyaka/İzmir
Telefon:0 (232) 364 49 03
KAYRA-WEB Servisi
KAYRA-WEB Servisi
HAKKIMIZDA
KAYRA PATENT ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Anadolu Cad. No:340 Sarıbeyoğlu Apt. K:8 D:38
Karşıyaka İzmir
Telefon:0 (232) 364 49 03
KURUMSAL
Ana Sayfa
Kurumsal
İletişim
Belge Ara
AKREDİTASYON
NAC Akreditasyon
KAYRA-WEB Servisi
.