Ulusal Teknik Onay Sertfikası ;

    Ulusal Teknik Onay Sertifikası (UTO), Türkiye'deki yapı malzemelerinin kullanım amacına uygun olduğunu gösteren ve en az ana şartları karşıladığını belgeleyen bir belgedir. UTO belgeleri, sadece T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ulusal Teknik Onay kuruluşları tarafından hazırlanabilir.

 

    Ulusal Teknik Onaylar, inşaat sırasında maruz kalabileceği risklere karşı temel gereksinimleri karşılayacak şekilde hazırlanan teknik belgelerdir. Ulusal Teknik Onayların hazırlanma görevi, bu yönetmelikle Ulusal Teknik Onay kuruluşlarına verilmiştir. Ulusal Teknik Onayların EOTA tarafından kabul edilmesi ya da EOTA kılavuzlarına uygun olması gerekmez. Ürünlerin sadece "G" işaretlemesine izin verilir ve o ürünün CE işareti için geçerliliği yoktur. Ulusal Teknik Onay şartları, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik (G Yönetmeliği) tarafından yasal olarak desteklenir. Bu yönetmelik kapsamında olmayan ürünlerin uygunluk değerlendirmesi yapılacak performans değerleri "G" işareti ile belirtilir ve bu, ürüne verilecek Ulusal Teknik Onay'a göre yapılır. Yani, standartı olmayan ürünlerin piyasaya sürülebilmesi için UTO almaları zorunludur.

 

    Ulusal Teknik Onay belgesinin içeriği nedir?

    UTO belgeleri, her ürüne özel olarak düzenlenir ve üç ana kısımdan oluşur. İlk kısım, belgenin kapak sayfasıdır ve belgenin içeriği hakkında temel bilgileri içerir. İkinci kısım ise yasal dayanak ve genel koşulları açıklar. Bu bölüm, UTO'nun hukuki temelini ve genel ilke ve kurallarını belirler. Üçüncü ve en önemli kısım ise UTO'yu ilgilendiren özel koşullardır. Bu kısım, yapı malzemelerini ve kullanım amaçlarını detaylı bir şekilde tanımlar ve söz konusu malzemelerin özellikleri ve doğrulama yöntemleri hakkında bilgi verir.

 

UTO belgeleri, yapı malzemelerinin performansını ve uygunluğunu doğrulamak için gerekli olan belgelerdir. Ürünlerin performansı, uygunluk teyit sistemi kullanılarak değerlendirilir ve bu süreçte ürünün uygunluğu ve performansı belirlenir. Eğer ürün uygun ve performansı yeterliyse, ürüne "G" işareti verilir ve piyasaya sürülmesine izin verilir. Bu süreçte, UTO belgesi düzenleyen kuruluş, ürünün uygunluğunu ve performansını titizlikle değerlendirir ve belgeyi düzenler.

 

Böylece, UTO belgeleri yapı malzemelerinin ve ürünlerin uygunluğunu ve performansını doğrulayan önemli belgelerdir. Ürünün piyasaya sürülmesi için gereken "G" işaretlemesi ve uygunluk teyit süreci, ürünün güvenilirliğini ve kalitesini gösterir ve tüketicilere güvence sağlar. UTO belgeleri sayesinde, yapı malzemelerinin uygunluğu ve performansı konusunda standartlar belirlenir ve yapı sektöründe güvenli ve sağlam yapılar inşa edilmesine katkıda bulunulur.

 

    Ulusal Teknik Onay tipleri nelerdir?

Ulusal Teknik Onay Sertifikası (UTO) veren firmalar, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardır. Bu kuruluşlar, yapı malzemelerinin Türkiye'deki kullanım amacına uygun olarak en az ana şartları karşıladığını doğrulayarak UTO belgesi düzenlerler.

 

Ulusal Teknik Onay Sertifikası almak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

 

Başvuru: UTO belgesi almak isteyen firma, UTO belgesi veren yetkili kuruluşa başvuruda bulunmalıdır. Başvuru, ürünün teknik özellikleri ve kullanım amacını içeren gerekli belgelerle birlikte yapılır.

 

Teknik Değerlendirme: Başvurunun ardından, UTO veren kuruluş, ürünün teknik özelliklerini ve uygunluğunu değerlendirmek için kapsamlı bir inceleme yapar. Ürünün, yapı malzemeleriyle ilgili yönetmelik ve standartlara uygunluğu titizlikle değerlendirilir.

 

Test ve Doğrulama: Uygunluk değerlendirmesi için gerekli test ve doğrulama işlemleri gerçekleştirilir. Ürünün performansı, güvenliği ve uygunluğu test edilir ve doğrulanır.

 

Belge Düzenleme: Eğer ürün, gerekli şartları karşılamışsa ve uygun bulunmuşsa, Ulusal Teknik Onay Sertifikası düzenlenir. Belgede, ürünün teknik özellikleri ve uygunluk durumu detaylı olarak açıklanır.

 

Uygulama: UTO belgesi alan firma, ürününü "G" işareti ile piyasaya sürer ve satışa sunar. Bu işaretleme, ürünün UTO belgesine sahip olduğunu ve uygun olduğunu gösterir.

 

UTO belgesi almak için uygunluk teyit sistemi ve performans değerlendirmesi çok önemlidir. Bu süreç, ürünlerin kalite ve güvenilirliğini doğrular ve tüketicilere güvence sağlar.

 

Sonuç olarak, UTO belgesi almak, yapı malzemelerinin Türkiye'deki kullanım amacına uygun olduğunu ve temel şartları karşıladığını gösteren önemli bir adımdır. Bu belge, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş firmalar tarafından verilir ve ürünlerin güvenli ve uygun şekilde piyasaya sürülmesini sağlar.

    Ulusal Teknik Onay belgesinin geçerlilik süresi ne kadardır?

    UTO sertifikası, 5 yıllık bir süre için verilir ve talep edildiğinde aynı süreyle yenilenebilir. Ancak, prototip malzemelere ait UTO belgeleri, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Madde 9-5 gereğince yenilenemezler.

 

    UTO Belgesi konusunda QRS Belgelendirme firmasını arayabilirsiniz. UTO Belgesi konusunda destek almak için alanında uzman ekibimizi aramaktan çekinmeyiniz. UTO Belgesi Talepleriniz ve UTO Belgesi veren firmalar için 0232 364 49 03 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

 

 

HAKKIMIZDA
KAYRA PATENT ULUSLARARASI
BELGELENDİRME HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ
İmbatlı Mah. Anadolu Cad. No:312 Kat:3 Daire:6
(Grand Corner Plaza) Karşıyaka/İzmir
Telefon:0 (232) 364 49 03
KAYRA-WEB Servisi
KAYRA-WEB Servisi
HAKKIMIZDA
KAYRA PATENT ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Anadolu Cad. No:340 Sarıbeyoğlu Apt. K:8 D:38
Karşıyaka İzmir
Telefon:0 (232) 364 49 03
KURUMSAL
Ana Sayfa
Kurumsal
İletişim
Belge Ara
AKREDİTASYON
NAC Akreditasyon
KAYRA-WEB Servisi
.