CE Belgesi Kapsamındaki Ürünler  ;
Aşağıdaki CE Belgesi  gerektiren direktifler arasında bulunan,
Üye ülkelerde yada üçüncü ülkelerde imal edilmiş tüm yeni ürünlerin,
Üçüncü ülkelerden ithal edilen kullanılmış veya ikinci el ürünlerin,
Direktiflerin hükümlerine yeni ürün gibi tabi olan, önemli değişikliğe uğramış ürünlerin,
CE Belgelendirilmesi gerekmektedir.

YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ (CE Sertfikası GEREKTİREN) ;

1.İnşaat malzemeleri - İlgili Yönetmelik - İlgili Yönetmelik(305/2011/AB) - İlgili YönetmelikYAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ
2.Asansörler - İlgili Yönetmelik(95/16/AT)/ - İlgili YönetmelikAsansör Yönetmeliği
3.Gaz Yakan Aletler - İlgili Yönetmelik(2009/142/AT)/ - İlgili YönetmelikGaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
4.Sıcak su kazanları - İlgili Yönetmelik(92/42/AT)/ - İlgili YönetmelikSıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
5.Basınçlı kaplar - İlgili Yönetmelik(97/23/AT)/ - İlgili YönetmelikBasınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
6.Oyuncaklar - İlgili Yönetmelik(2009/48/AT)/ - İlgili YönetmelikOyuncaklar Hakkında Yönetmelik
7. Kişisel Koruyucu Donanımları - İlgili Yönetmelik(89/686/AT)/ - İlgili YönetmelikKişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
8. Makinalar - İlgili Yönetmelik(2006/42/AT) - İlgili YönetmelikMakina Emniyeti Yönetmeliği
9.Tıbbi cihazlar - İlgili Yönetmelik(93/42/AT)/ - İlgili YönetmelikTıbbi Cihaz Yönetmeliği
10.In vitro tıbbi tanı cihazları - İlgili Yönetmelik(98/79/AT)/ - İlgili YönetmelikVücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
11.Ölçü Aletleri - İlgili Yönetmelik(2004/22/AT) - İlgili YönetmelikÖlçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
12.Otomatik Olmayan Tartı Aletleri - İlgili Yönetmelik(2009/23/AT)/ - İlgili YönetmelikOtomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği
13.Alçak Gerilim Cihazları - İlgili Yönetmelik(2006/95/AT) - İlgili YönetmelikBelirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle - İlgili Yönetmelik
14.Elektromanyetik Uyumluluk - İlgili Yönetmelik(2004/108/AT) - İlgili YönetmelikElektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
15.Basit basınçlı kaplar - İlgili Yönetmelik(2009/105/AT)/ - İlgili YönetmelikBasit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
16. Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar - İlgili Yönetmelik(90/385/AT)/ - İlgili YönetmelikVücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
17.Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar - İlgili Yönetmelik(94/9/AT)/ - İlgili YönetmelikMuhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle - İlgili Yönetmelik
18.Sivil kullanım için patlayıcılar - İlgili Yönetmelik(93/15/EEC)/ - İlgili YönetmelikSivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
19.Yolcu Taşıma Amaçlı Kablo Üzerinde Hareket Eden Araçlar - İlgili Yönetmelik(2000/9/AT)/ - İlgili Yönetmelikİnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği
20.Gezi Amaçlı Tekneler - İlgili Yönetmelik(2013/53/AB)/ - İlgili YönetmelikGezi Tekneleri Yönetmeliği
21. Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları - İlgili Yönetmelik(99/5/AT)/ - İlgili YönetmelikTelsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği

YENİ VE KÜRESEL YAKLAŞIM PRENSİPLERİ KAPSAMINDA GELİŞTİRİLMİŞ ANCAK
'CE' İŞARETİNİN KULLANILMADIĞI DİREKTİFLER

Ambalaj ve Ambalaj Atıkları - İlgili Yönetmelik ; Packaging and packaging waste - İlgili Yönetmelik ; 94/62/EC
Trans - Avrupa Yüksek Hızlı Raylı Sistemi - İlgili Yönetmelik ; High-speed rail - İlgili Yönetmelik ; 96/48/EC
rans - Avrupa Geleneksel Raylı Sistemi - İlgili Yönetmelik ; Conventional rail - İlgili Yönetmelik ; 2001/16/EC
Denizcilik Ekipmanları - İlgili Yönetmelik ; Marine equipment - İlgili Yönetmelik ; 96/98/EC

HAKKIMIZDA
KAYRA PATENT ULUSLARARASI
BELGELENDİRME HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ
İmbatlı Mah. Anadolu Cad. No:312 Kat:3 Daire:6
(Grand Corner Plaza) Karşıyaka/İzmir
Telefon:0 (232) 364 49 03
KAYRA-WEB Servisi
KAYRA-WEB Servisi
HAKKIMIZDA
KAYRA PATENT ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Anadolu Cad. No:340 Sarıbeyoğlu Apt. K:8 D:38
Karşıyaka İzmir
Telefon:0 (232) 364 49 03
KURUMSAL
Ana Sayfa
Kurumsal
İletişim
Belge Ara
AKREDİTASYON
NAC Akreditasyon
KAYRA-WEB Servisi
.