Karbon Ayak İzi Raporu
        ISO 14064 Karbon Ayak İzi Belgesi ;

    Karbon Ayak İzi ISO 14064 Belgesi Nedir ?

    Şüphe yok ki son yıllarda iklim değişikliği en önemli çevre sorunlarından biri haline gelmiştir. Küresel ısınmanın nedeni, tüketicilerin ve diğer paydaşların faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevresel etkilerine daha fazla ilgi duymalarına yol açan sera gazı emisyonlarının (GHG) artmasıdır. Bu, işletmeler için bir meydan okuma anlamına gelse de, bir fırsat olarak da görülmelidir. ISO 14000 çevre serisine ait olan ISO 14064 Karbon Ayak İzi belgesi, kuruluşun çevresel sorumluluğunu göstermesini sağlar. Şu anda, ISO 14064 karbon ayak izi hesaplaması için iki tür metodoloji yaklaşımı vardır: biri işletmeye, diğeri ürüne dayalıdır. Bu yazıda, ürünlerin ölçümü ve iletişimi için uluslararası standarda odaklanacağız. Karbon Ayak İzi Belgesi konsunda biizmle irtibata geçebilirsiniz. Karbon ayak izi doğrulama belgesi almak isteyen firmalar, öncelikle karbon emisyon değerlerini ilgili standartlara göre ölçmek ve daha sonra doğrulama işlemi için akredite kuruluşlara başvuru yapması gerekmektedir.

 

    CFP (Ürünün Karbon Ayak İzi) Kavramı Nedir ;

    Bir Ürünün Karbon Ayak İzi, ürünün yaşam döngüsü değerlendirmesi sırasında, yani hammadde alımından veya tabii kaynaklardan üretiminden nihai bertarafına kadar üretilen sera gazı emisyonlarının toplamıdır. Sera gazı, IPCC'nin (Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol) kendisi için bir küresel ısınma potansiyeli katsayısı tanımladığı tüm gaz halindeki maddeler olarak kabul edilmektedir. ISO 14064'de ölçüm birimi olan kütle bazlı CO 2 eşdeğerleri (CO 2 e) cinsinden ifade edilmektedir.

 

    2013 Mayıs ayından itibaren, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca sera gazı emisyonlarını ve giderimlerini kapsayan mal ve hizmetler dahil olmak üzere , ürünlerin karbon ayak izinin (CFPS) nicelleştirilmesi ve iletilmesi için ilkeleri, gereklilikleri ve yönergelerini belirten ISO TS 14064 yayınlanmıştır. Karbon Ayak İzi Belgesi Adanada son yıllarda çok aktfik olarak talep olduğu bir gerçektir.

 

    ISO 14064 Standardı, bir Ürünün Karbon Ayak İzi için tanınmış bir referans çerçevesi oluşturur ve Nobel Barış Ödülü sahibi Dr. Klaus tarafından “sera gazlarının azaltılabileceği alanların iyi bir göstergesini elde etmek için çok önemli bir araç” olarak kabul edilmiştir. Adanada Karbon Ayak İzi belgeledirmesi için bizi arayabilirsiniz.

 

    Bu standardın yayınlanmasından önce çok sayıda değerlendirme modeli geliştirilmiştir; ancak, bu sınıflandırmaları karşılaştırmak için nesnel analizler veya araçlar mevcut değildi. Daha önceki çevresel etiketleme ve yönetim standartlarına dayanan standardın geliştirilmesinin ana nedeni olarak gösterilmiştir.

 

    ISO 14064 Uygulaması ;

    ISO 14064, artık piyasada rekabetçi bir araç olan herhnagi bir Ürünün Karbon Ayak İzini hesaplama kriterlerini sağlar. Bu, tüketicinin bu çevresel göstergeye olan güvenini artırır ve ürünlerin etiketlenmesinin netleşmesine yardımcı olur. Uluslararası standart, ayak izi hesaplamasını yaşam döngüsü analizine dayandırır. Bu, emisyonların çoğundan hangi aşamanın sorumlu olduğunu ayırt etmeye yardımcı olur, iyileştirme fırsatlarının nasıl doğru bir şekilde tanımlanacağına dair değerli bilgiler sağlar ve maksimum verimliliğe ulaşılmasına olanak tanımaktadır.

 

    ISO 14064 Standardı, bir Ürünün Karbon Ayak İzi'ni (CFP) ölçerken, yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) yaklaşımında özel gereksinimler sağlayarak, sistem sınırlarını seçerek ve kullanımı / kullanım ömrü sonu aşamalarını simüle ederek sera gazı değerlendirmesine açıklık getirmektedir. ISO 14064'deki işlevsel birim, bir ürün veya bir hizmet olabilir. Bir CFP çalışmasının sonuçları, bir ürün birimi veya sağlanan hizmetler açısından raporlanabilir.

 

    Sistem Sınırları ;

    Karbon ayak izi sonuçları, hesaplamalar yapılırken neyin dahil edildiğine ve metodolojiye bağlı olarak büyük ölçüde değişlik gösterecektir. 

    ISO 14064'ye göre, LCA'da incelenmesi gereken yaşam döngüsü aşamaları aşağıdaki sistem sınırları ile tanımlanır ;

  • Beşikten mezara: ürünün tüm kullanım ömrü boyunca oluşan emisyonları ve giderimleri içerir
  • Beşikten kapıya: ürünün kuruluştan çıktığı yere kadar olan emisyonları ve giderimleri içerir
  • Kapıdan kapıya: tedarik zincirinde ortaya çıkan emisyonları ve giderimleri içerir
  • Kısmi CFP: yalnızca belirli aşamalardan gelen emisyonları ve giderimleri içerir
  • Sistem sınırlarını seçmek, veri manipülasyonunu önler çünkü kuruluşlar, sınırlı öneme sahip olduğunu iddia ettikleri yaşam döngüsü aşamalarını artık dışlayamayacaklardır.

 

    İletişim Uygulamaları ;

    ISO 14064, aynı ölçüm ve iletişim gereklilikleri arasında yapılan CFP'lerin şeffaf bir şekilde iletilmesine ve karşılaştırılmasına izin vererek, sera gazı ölçümüne değerli bir katkı sağlamaktadır. Standart, CFP'lerin sonucunu iletmek için adım adım bir kılavuz ve standartlaştırılmış bir şablon sağlar. Bu, bir CFP dış iletişim raporu, CFP performans izleme raporu, CFP beyanı veya CFP etiketi şeklinde yapılabilir. Standartta her türün standartlaştırılmış bir formatı mevcuttur. Bu ayrıca bir harici iletişim raporu  (ECR) ve bir karbon ayak izi performans raporu (CFPR) ile tamamlanır. Bu raporlar nicelleştirmeye daha az bağlıdır ve nihai tüketicilere hızlı ve izlenebilir bilgiler sağlamaktadır.

 

    ISO 14064 Faydaları ;

    Bir CFP değerlendirmesi gerçekleştirirken ortaya çıkan birçok fayda vardır.

>> Standart, kuruluşlar ve tüketiciler için güvenilir ve karşılaştırılabilir parametreler sağlamaktadır.

CFP'ye önemli ölçüde katkıda bulunan yaşam döngüsü süreçleri, hizmet sağlayıcılar ve üreticiler tarafından tanımlanabilir; Böylece, hedeflenen önlemler alınırken emisyonların azaltılması yoluyla değer yaratma zincirinin etkinliğinde iyileştirme sağlanabilir.

>> Standart, üretimden atık  bertarafına veya geri dönüşüme, yani ürün veya hizmetin tüm yaşam döngüsüne kadar üretilenler de dahil olmak üzere sera gazının şeffaf bir şekilde ölçülmesini ve raporlanmasını sağlar .

>> ISO 14064, örneğin ISO 14025 (çevre etiketleri ve beyanları), ISO 14044 (yaşam döngüsü değerlendirmesi) ve BSI PAS 2050 (mal ve hizmetlerin yaşam döngüsü sera gazı emisyonlarının değerlendirilmesi için spesifikasyon) gibi diğer çevre standartlarıyla da uyumludur.

>> CFP'nin hesaplanması, emisyonlar için bir azaltma ve dengeleme stratejisinin uygulanmasına yönelik ilk adımdır.

 

    Farklılık Oluşturmak ;

    Bu standardın yayınlanması, yeni bir sistem sınırları aralığı kullanarak sera gazı ölçümünde bir adım ileri anlamına gelir, ayrıca ISO 14064, CFP değerlendirmelerini raporlamak için standartlaştırılmış bir şablon sağladığından şeffaf iletişim ve karşılaştırma sağlar. Bu standardı uygulayarak, bir şirket çevresel sorumluluğunu, kendisini rakiplerinden farklılaştırdığını ve imajını güçlendirdiğini gösterir.

 

    QRS Belgelendirme firmasına Adanada ISO 14064 Karbon Ayak İzi Belgesi hakkında tüm sorularınızı sorabilirsiniz. Uzmanlarımaza, ISO 14064 Karbon Ayak İzi Belgesi Belgelendirmesi hakkında daha detaylı bilgi için 0232 364 49 03 no.lu telefondan bize ulaşabilirsiniz. ISO 14064 Karbon Ayak İzi Belgesi talebiniz varsa lüfen bizimle irtibata geçiniz.

HAKKIMIZDA
KAYRA PATENT ULUSLARARASI
BELGELENDİRME HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ
İmbatlı Mah. Anadolu Cad. No:312 Kat:3 Daire:6
(Grand Corner Plaza) Karşıyaka/İzmir
Telefon:0 (232) 364 49 03
KAYRA-WEB Servisi
KAYRA-WEB Servisi
HAKKIMIZDA
KAYRA PATENT ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Anadolu Cad. No:340 Sarıbeyoğlu Apt. K:8 D:38
Karşıyaka İzmir
Telefon:0 (232) 364 49 03
KURUMSAL
Ana Sayfa
Kurumsal
İletişim
Belge Ara
AKREDİTASYON
NAC Akreditasyon
KAYRA-WEB Servisi
.